Sidebar Contact Icon

סניף ירושלים 02-6711007

סניף מרכז 03-6887711

סניף השרון 09-7423007

סניף נתב”ג 03-6221010

עם התפתחות הטכנולוגיה יותר ויותר עיריות , מועצות מקומיות עוברות לקבלת בקשות  להיתרי בנייה (“גרמושקות”) יחד עם התוכניות עצמן גם קובץ ממוחשב. תוכניות השמורות בגירסה אלקטרונית קרי, קבצים שמכילים את התוכניות במדיה דיגיטלית.

קבצי הסריקה הפופלריים ביותר הםPDF TIFF JPG

אמנם לא נראה לעין שהמדיה האלקטרונית תחליף את הצורך בהפקת והדפסת תכניות בנייה על גבי נייר, אולם בלי ספק שתוכל לצמצם את השימוש במספרי העתקים הנדרשים כיום.

אמנם עדיין לא נבנה הטבלט שיחליף את תכנית החפירה ותכנית בניית הקומה, אבל כבר לא נדרשים שמונה העתקים לישיבת יועצים שנערכת בצג המחשב ומוקרנת באולם הישיבות.

השינויים וההערות נעשים באופן מיידי על גבי הטיוטות האלקטרוניות להכנת  התכניות המוגשות לעיריה, שינויי תב”ע (תכנון בניין ערים), תשריטים – מופצים מיד לכל היועצים ללא צורך בצילום התכנית, והפצה לכל מתכנן בנפרד.

“רשת אור” סריקה והנדסה ממוחשבת בע”מ  יחד עם חברת האחות “אור סריקה ותוינים בע”מ”   הינן חלוצות בתחום סריקת תכניות בנייה. כבר באמצע שנות התשעים נסרקו תכניות לארכיב, נסרקו תכניות בנייה באורך לא מוגבל ארכיונים של חברות קבלניות גדולות מועצות מקומיות ועיריות.

יתרונות סריקת תוכניות בנייה

לסריקת תוכניות בנייה מספר יתרונות בולטים:

  1. שמירת איכות התוכנית. “הקפאת” מצב הפיזי של התכנית. תכנית בנייה משורטטת על גבי נייר מסוגים שונים. עד לאמצע שנות התשעים רוב התכניות הודפסו על גבי נייר העתקות שמש. נייר העתקות שמש שאחר כן נקראו “העתקות אור” הינו נייר מתבלה באופו מהיר יותר מנייר רגיל. נייר העתקות שמש הינו נייר שמצופה בחומר כימי. עם השנים הנייר מאבד מבהירותו , הרקע הופך להיות כהה יותר והשרטוט עצמו משנה את גווניו. ככל שסריקת התוכנית תוקדם כך הסריקה תהיה באיכות טובה יותר. סריקת התוכנית מקפיאה את מצב התוכנית ושומרת עליה במצבה הנוכחי. התכנית המקורית תמשיך בתהליך התבלות כאשר הסריקה תשמור על התכנית כפי שהיתה בזמן הסריקה.
  2. סריקת החומר שנמצא בחדר ארכיון שלם מצטמצם למספר תקליטורים (דיסקים). סריקת התכניות מאפשר העברתם לאיחסון זול במקומות מרוחקים. סריקה איכותית ומקצועית (עם גיבויים מתאימים ומלאים, כולל גיבוי באתרי גיבוי חיצוניים) תאפשר אפילו פינוי כל התכניות למיחזור. חסכון במקום, פינוי והרחבת איזורי עבודה.
  3. איתור מהיר. סריקת תוכניות מקצועית מאפשרת איתור תכנית לפי מילות מפתח, שם תכנית , שם קובץ, תאריך הכנת תכנית – הכל בלחיצת כפתור. לא עוד נבירה בארכיונים מעלה אבק…
  4. תרומה לאיכות הסביבה. הפחתת שימוש בנייר הם פועל יוצא משימוש בסריקת תכניות, מיחזור נייר ובעיקר – מעודד את שמירת הקבצים בפורמט דיגיטלי במקום הדפסה שמירה ואיחסון  על גבי נייר. ניתן לומר סריקה = ירוק.
  5. שיחזור מהיר. ניתן לשחזר ולהדפיס מחדש את קבצי תוכניות הבנייה שנסרקו בתוך זמן קצר ובאיכות קרובה מאוד למקור. כאמור בסעיף הראשון, השחזור יהיה באיכות שהיתה בזמן הסריקה . מבחינה זו בתוכניות בנייה סרוקות לקובץ הזמן עומד מלכת…

בנוסף לכל היתרונות שצויינו לעיל, בתהליך הסריקה ניתן להעלות את רמת הקונטרסטיות ולחפות על דהיית התוכניות שנגרמת במהלך השנים, להדביק ולסרוק תוכניות פגומות וכדומה.