Sidebar Contact Icon

סניף ירושלים 02-6711007

סניף מרכז 03-6887711

סניף השרון 09-7423007

סניף נתב”ג 03-6221010

סוגי נייר העתקות שמש והעתקות אור

בעבר השתמשו במספר סוגים של נייר כימי להעתקות שמש ולהעתקות אור. נייר להעתקות שמש בוורסיה ה”פרימיטיבית” של תחילת המאה הקודמת זהו אותו נייר, בשינויים קלים לאותו נייר של העתקות אור.

כמובן שנייר להעתקות שמש ששימשו להעתיק תוכניות בנייה היו ברובם בצורת גליונות. ההעתקה כאמור בוצעה באופן יחידני ולכן היה נוח יותר לעבוד עם גליונות.

לאחר התפתחות מכונות להעתקת וקצב ההעתקה עלה בעשרות ומאות מונים, עברו מכוני העתקות לנייר שסופק בגלילים, ברוחבים שונים.

סוגי הנייר נבדלו אחד מהשני במספר היבטים:

 1. צבע תוכנית הבנייה.
  היתה אופציה לבחור בצבע כחול (המקובל ביותר בתחילת המאה הקודמת) צבע אדום, צבע חום וכדומה.
 2. רגישות הנייר.
  ככל שהנייר היה טרי יותר כך ההעתקה היתה ברורה וחדה יותר. נייר העתקות שמש היה אורך מדף של כ 3-4 שבועות. לאחר תקופה זו החומר הכימי היה מתכלה. ההשפעה על איכות ההעתקה היתה משמעותית; היתה מתקבלת העתקה עם רקע כהה, העתקה לא ברורה ולא חדה.
 3. חיי מדף של נייר העתקות שמש.
  ככל שהיצרן האריך את חיי המדף של נייר העתקות שמש, כך ההעתקה היתה באיכות נמוכה יותר. יש לזכור שנייר העתקות שמש (ולאחר מכן העתקות אור שהחליפו את העתקות השמש) הגיע מעבר לים, בדר”כ במכולות. היות והנייר היה כבד, הוא נשלח במכולות בלבד ועל היצרן היה לשנות את הנוסחה הכימית כדי להאריך את חיי המדף, על חשבון איכות ההעתקה. נייר העתקה שיובא ארצה במשלוח אוירי היה טרי באופן משמעותי ובגלל עלות ההובלה האוירית גם יקר יותר.
 4. שמירת נייר העתקות שמש.
  התנאים האופטימליים לשמירת נייר העתקות שמש היה בקירור. לא כל מכון העתקות היה אמצעי לשמור על הנייר בקירור. הדבר התבטא בפגיעה באיכות העתקת האור כפי שנלמד להלן העתקות אור החליפו את העתקות השמש. מאחר ומכון העתקות לא היו אמצעי שימור הגלילים בקירור, היצרן או היבואן שמר אצלו את הגלילים ואספקת הגלילים למכון העתקות אור בוצעה לפחות אחת לשבוע.
 5. גלילים. 
  נייר העתקות אור הגיעו כאמור בגלילים.
  המכונות היו ברובן רחבות עד לרוחב 120 ס”מ. זו הסיבה שתכניות בנייה ישנות עדיין מופיעות עד לרוחב של 120 ס”מ. דבר נדיר בימינו אם כי עדיין אפשרי בתוינים המשוכללים הקיימים היום, אבל בל נקדים את המאוחר…