Sidebar Contact Icon

סניף ירושלים 02-6711007

סניף מרכז 03-6887711

סניף השרון 09-7423007

סניף נתב”ג 03-6221010

מכון העתקות אור בשוהם אשר חולש על איזור נתב”ג הוא הסניף הרביעי שהוקם תחת רשת אור. הסניף הוקם בשנת 2010 ומטרתו הראשונית היתה לתת שירות לאדריכלים, מהנדסים, קבלני בניין, ורשויות מקומיות בכל איזור השפלה.

יודגש כי כל שליחי מכוני העתקות אור נתב”ג, ובסניף הראשי בירושלים – הינם עובדי החברה. עובדה זו מאפשרת מתן שירות אחיד בסטאנדרט גבוה בכל סניפי רשת “אור”.

מכון העתקות נתב”ג אשר יושב בלב העיר שוהם ממש ברחוב הראשי, ובסמוך מאוד לבניין מועצה שוהם. עובדה זו מאפשרת גישה נוחה וישירה לאדריכלים בדרכם להגיש היתרי בנייה (“גרמושקה”).

מקור השם גרמושקה הינו מעצם היות היתר הבנייה תכנית ארוכה מאוד (שבמקרים מסויימים יכולה להגיע גם לאורך של כ30 מטר ויותר!). התכנית מקופלת בצורת אקורדיון והשם גרמושקה ניתן לה ככינוי בגלל צורתה וקיפול התכנית בצורה זו.