Sidebar Contact Icon

סניף ירושלים 02-6711007

סניף מרכז 03-6887711

סניף השרון 09-7423007

סניף נתב”ג 03-6221010

מכון העתקות בכפר סבא הינו שירות נוסף של רשת “אור” . השירות למכוני העתקות בכפר סבא ניתן באמצעות סניף רשת “אור” ברעננה . סניף מכון העתקות אור ברעננה נמצא במרחק קצר מאוד מצומת רעננה. (פחות מקילטמטר אחד בקו אווירי). הימצאות של מכון העתקות אור בקרבת צומת רעננה מאפשר לתת שירות מיידי ומהיר גם למכוני העתקות בהוד השרון בכפר סבא מכוני העתקות בהרצליה.

כל המקומות הללו נמצאים ברדיוס של פחות מ3 ק”מ ממיקום מכון העתקות אור רעננה.

מכון אור כפר סבא משרת את האדריכלים בעיר כפר סבא עצמה ובכל הישובים והמושבים בקרבת מקום.

העתקות אור בבני ציון גם הם מסופקים על ידי סניף החברה ברעננה

לרשת “אור” לקוחות שנעזרים בשירותי העתקות אור פוסטרים סריקות בישוב בצרה, בני ציון חרוצים כפר ורבורג