Sidebar Contact Icon

סניף ירושלים 02-6711007

סניף מרכז 03-6887711

סניף השרון 09-7423007

סניף נתב”ג 03-6221010

מכון העתקות אור ברעננה היה הסניף הראשון שהוקם על ידי מכון העתקות אור בירושלים. הסניף הוקם בשנת 2002 ומטרתו הראשונית היתה לתת שירות לאדריכלים מהנדסים קבלני בניין רשויות מקומיות בכל איזור המרכז.

בתחילת דרכו מכון העתקות רעננה נתן שירות גם באיזור גוש דן. שליחי רשת “אור” היו מגיעים לספק שירותי מכוני העתקות בתל אביב פעמיים או שלוש פעמים ביום.

עם התרחבות פעילות רשת “אור” נדרש הצורך בפתיחת סניף עצמאי, של מכון העתקות בתל אביב. כך נוסד בשנת 2005 הסניף השלישי של מכוני העתקות בתל אביב.

יודגש כי כל שליחי מכוני העתקות אור בתל אביב, ובסניף הראשי בירושלים  – הינם עובדי החברה. עובדה זו מאפשרת מתן שירות אחיד בסטאנדרט גבוה בכל סניפי רשת “אור”.

מכוני העתקות אור ברעננה מרוכזים בקרבת הרחוב הראשי, ובסמוך מאוד לבנייני עירית רעננה. עובדה זו מאפשרת גישה נוחה וישירה לאדריכלים בדרכם להגיש היתרי בנייה (“גרמושקה”).

מקור השם גרמושקה הינו מעצם היות היתר הבנייה תכנית ארוכה מאוד (שבמקרים מסויימים יכולה להגיע גם לאורך של כ30 מטר ויותר!). התכנית מקופלת בצורת אקורדיון והשם גרמושקה ניתן לה ככינוי בגלל צורתה וקיפול התכנית בצורה זו.