Sidebar Contact Icon

סניף ירושלים 02-6711007

סניף מרכז 03-6887711

סניף השרון 09-7423007

סניף נתב”ג 03-6221010

רשת “אור”  רשת מתמחה בהעתקות אור, העתקת תוכניות בנייה, סריקת תוכניות, הדפסה על קנבס. וכל שירותי ההפקה הנדרשים בתחום הבנייה.

רשת “אור” הוקמה על ידי אילן הכהן בשנת 1982. סניף מכון העתקות בירושלים היה הסניף הראשון מבין סניפי הרשת והוא גם הסניף הראשי של רשת “אור”.

מכון העתקות אור בירושלים היה חלוץ במספר תחומים:

  • טכנולוגיה מתקדמת. מכון אור בירושלים היה המכון הראשון בארץ שרכש והפעיל תוינים (פלוטרים בלעז). מכון העתקות אור בירושלים היה הראשון שרכש והפעיל פלוטר אלקטרו סטטי שאיפשר הפקת תכניות בצבע מלא בעיקר לתב”ע (תכנון בניין ערים)
  • שירות ללא תחרות. עד כניסתה של מכון אור בירושלים, השירות לאדריכל היה בהגעה פעם ביום לאיסוף והחומר היה מוחזר למחרת. מכון אור בירושלים קבע סטנדרטים חדשים לפיהם החומר מועבר ללקוח תוך שעתיים! זו היתה מהפכה בתחום השירות במכוני העתקות בירושלים.
  • הרחבת תחום שירות. מכון העתקות אור בירושלים היה הראשון שהגיע לשכונות “מרוחקות” כביכול כגון שכונת גילה בדרום העיר ירושלים, או לרמת אשכול והגבעה הצרפתית בצפון העיר. כים מקובל שכל מכוני העתקות בירושלים נותנים שירות לכל השכונות הללו.
  • “אנחנו תמיד אומרים כן ללקוח”. מכון העתקות אור בירושלים היה הסניף הראשון שאימץ את העקרון הזה ומאז עקרון זה הוא חלק מהתרבות האירגונית של החברה.

מכון העתקות אור בירושלים הינו מותג ושם דבר לשירות מצויין ולא מתפשר. המכון נמצא תחת חברת אור סריקה ותוויינים בע”מ. משמעות השם מבטאת את העיסוק העיקרי של החברה: סריקת תכניות והפקת תוכניות בנייה בפורמט רחב הדפסת תכניות בתוויינים.

תרגום המילה תוויינים היא פלוטרים.

מקור המילה תווינים הוא מהמילה תוויין כלומר מתווה, מתווה דרך. התויינים הראשונים היו מבוססים על עטים שהיו מתרוצצים על הדף ומשרטטים תוכניות. מתווים קווים, שהופכים לכבישים או מתווים קווים ציורים שהופכים לבניינים או פארקים ירוקים.