Sidebar Contact Icon

סניף ירושלים 02-6711007

סניף מרכז 03-6887711

סניף השרון 09-7423007

סניף נתב”ג 03-6221010

איך התפתחה העתקת שמש להעתקות אור

המעבר מהעתקת שמש להעתקות אור

עם ההתפתחות הטכנולוגית והמצאת מנועים חשמליים הגיעה גם זמנה של העתקות שמש להתפתח ולהשתכלל.

בתחילה, תהליך העתקת שמש היתה העתקה יחידנית, כלומר כל העתק נחשף בנפרד לאור השמש ועם פיתוח מנועים חשמליים והוזלתם פותחה שיטה שתדמה את אור השמש.

במקום חשיפה לשמש ישירה מספר שניות עד מספר דקות (תלוי ברגישות שנקבעה לייצור הנייר הכימי), פותחו מכונות עם מנורות אולטרא סגול שביצעו את אותו אפקט של אור השמש. חשיפת החומר הכימי שציפה את נייר העתקות שמש לאור אולטרא סגול גרם להתאיידות החומר הכימי בדיוק כפי שגרמה לכך חשיפת השמש הישירה.

אפקט זה איפשר בבת אחת להגביר בעשרות אחוזים את מהירות ההעתקה, במקום הדבקה של לוחות ונייר בודד, ניתן באמצעות מכונת להעתקת אור, מצויידת במנורת אולטרא סגול לחשוף עד 7-9 מטר בדקה (!) הפיתוח נעשה באופן אוטמטי על ידי העברת הנייר שנחשף לאור לגלילי פיתוח עם חומר מפתח. כך הגיעה לעולם העתקות אור.

העתקת אור היא שיטת הדפסה כאמור ע”י העתקה של המקור. תהליך העתקה נעשה ע”י שימוש בחומרים כימיים רגישים לאור. התהליך כולו נרשם כפטנט ונקרא תהליך אוזליד.

תהליך האוזליד

תהליך האוזליד הוא תהליך הדפסה תמונה פוזיטיבית על נייר מסרט או מדיה שקופה. זה דומה ליצירת פוטוגרמה רק ע”י שימוש בנייר מיוחד בטיפול כימי שנקרא אזוליד.

נייר אוזליד- ozalid נקרא כך על שם חברה בריטית שהמציאה אותו ורשמה אותו כפטנט. אוזליד זה בעצם אנאגרם (אותיות הפוכות או קריאה מהסוף להתחלה) של di-azol, כלומר di ו-azote.

בתרגום לעברית, Di- זה שניים, ו-Azol זה בעצם Azote שידוע כ- Nitrogen, היסוד השביעי בטבלה של מנדלייב, שהוא החנקן.

מולקולת החנקן מורכבת משני אטומי חנקן הקשורים ביניהם בקשר קוולנטי משולש (N=N) ומסומלת כ-N2  זהו היסוד בעל המסה האטומית הקטנה ביותר ביחס למספר האלקטרונים שלו.

ה-di-azol הוא מרכיב חנקני כפול RN=NR המשמש בייצור חומרי צביעה. על כן, נייר אוזליד זהו נייר רגיש לאור בגלל האלמנטים הדיאזוליטים שבו.

התהליך של הרפרוגרפיה (העתקה של מדיה גרפית) עבד על ידי הנחת נייר שקוף עם ההדפס אותו צריך להעתיק.  פילם נגטיב או פוזיטיב צמוד לנייר האוזליד תחת וואקום וחושפים אותו להקרנת אור  אולטרה סגול.

אחרי חשיפה של בין 15 שניות ל-5 דקות מוצאים את נייר הדיאזולד ומפתחים אותו בעזרת אמוניה.

השימוש העיקרי של העתקות השמש בוורסיה המוקדמת, היה עבור יצירת עותקים של ציורים בהנדסת חשמל, מכונות אזרחיות, תוכניות אדריכלות ותוכניות בנייה.

התהליך היה העתקה מונוכרומטית ומכונה העתקת אור או העתקת שמש.

התהליך הזה עדיין קיים כיום ונמצא בשימוש במדינות מתפתחות. תהליך העתקות אור כרוך בשימוש בחומרים כימיים רבים, שלא כולם ידידותיים לסביבה ואשר יש בהם גורם סיכון לא מבוטל. קיימות מספר שיטות פיתוח וקיבוע ההדפסה של הנייר הכימי בשיטת העתקת אור. הנפוצה והזולה שבהן היא פיתוח באמצעות אמוניה.

המעבר מהעתק כימי ולהדפסה במכונת הזרקת דיו

מכון אור היה המכון הראשון בישראל שהפסיק את הפיתוח באמצעיים כימיים ועבר להדפסה דיגיטלית בנייר פורמט רחב והמכון הראשון בארץ שהכניס לשימוש מכונת הפקה צבעונית בשיטה אלקטרו סטטית ובפיתוח מהיר.

מכונה זו “שרדה” רק 5 שנים ובעקבות ההתפתחות הטכנולוגית הוחלפה במכונות הזרקת דיו ותוינים (פלוטרים בלעז), שהינן אף יותר ידידותיות לסביבה וביצעו את העבודה ללא חומרים כימיים שאינם מתכלים.

כדי לדעת עוד, קראו את המאמר הבא > התפתחות העתקות אור להפקה דיגיטלית