Sidebar Contact Icon

סניף ירושלים 02-6711007

סניף מרכז 03-6887711

סניף השרון 09-7423007

סניף נתב”ג 03-6221010

הלקוחות שלנו

על לקוחות מכון העתקות אור נמנים משרדי ממשלה, עיריות ומועצות מקומיות מושבים וקיבוצים, בנקים,
חברות קבלניות פרטיות וציבוריות,
חברות פרטיות ולקוחות פרטיים. כמעט כל מי שמעורב בבניה בארץ.

מדיניות החברה:

יחס שווה לכל סוגי הלקוחות גדולים כקטנים.
טיפוח סטודנטים בכל שלבי לימודיהם.
כל לקוח הוא בבחינת “בן יחיד”.

אנחנו תמיד אומרים ‘כן’ ללקוח!